L’objectiu d’aquesta Política de Privacitat és informar els interessats sobre els diferents tractaments realitzats per ASSOCIACIÓ BENESTAR I DESENVOLUPAMENT (ABD), que afectin a les seves dades personals de conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 3/2018, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell,  així com a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, sobre Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI), per la qual cosa facilita la següent informació sobre el tractament de les teves dades:

QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES TEVES DADES PERSONALS?

NOM: ASSOCIACIÓ BENESTAR I DESENVOLUPAMENT (ABD)

ADREÇA: Carrer Quevedo 2, baixos. 08012-Barcelona.

NIF: G-59435180

TELÈFON: 93 289 05 30

CORREU ELECTRÒNIC: protecciondatos@abd-ong.org

DADES DE CONTACTE DE LA DELEGADA EN PROTECCIÓ DE DADES: ogibert@abd-ong.org
 

Aquesta política de privacitat estableix la forma i proporciona la informació necessària sobre la gestió i el tractament de les dades personals recollides en aquesta web.  L’usuari l’haurà de llegir i acceptar abans de seguir-hi.

Ens reservem el dret a modificar o adaptar la present Política de Privacitat en qualsevol moment. Et recomanem revisar-la sempre que accedeixis.

Les dades que et demanem en tot moment són les adequades, pertinents i estrictament necessàries per a la finalitat per a la qual es recullen. Com a usuari ens certifiques que totes les dades que ens enviïs o proporcions són certes, veraces i pertinents per a la finalitat que han estat sol·licitades.

En el cas que ens facilitis dades de caràcter personal de terceres persones, declares haver obtingut el consentiment i haver informat aquestes persones amb caràcter previ. En aquest sentit, és de la seva exclusiva responsabilitat informar de tal circumstància als tercers les dades dels quals ens comunicaràs, no assumint ASSOCIACIÓ BENESTAR I DESENVOLUPAMENT (ABD) cap responsabilitat per aquest incompliment.

QUINS TIPUS I CATEGORIES DE DADES PERSONALS TRACTEM?

Les categories de dades que tractem es classifiquen en:

Atenent el projecte, servei o activitat en la qual participis es podran tractar dades especialment protegides amb les degudes garanties.

AMB QUINES FINALITATS TRACTEM LES TEVES DADES PERSONALS?

Tractarem les teves dades personals per a diferents finalitats segons sigui la teva relació o interacció amb nosaltres. Per exemple:

Sol·licitud d’informació: Gestionar les teves sol·licituds a través dels diferents canals ASSOCIACIÓ BENESTAR I DESENVOLUPAMENT (ABD) (correu electrònic, per telèfon, WhatsApp, formularis, etc.) i contactar amb la teva sol·licitud 

Projectes, serveis i activitats.

Servei d’ Atenció.  Quan et poses en contacte amb nosaltres i ens facilites les teves dades les tractem per:

Candidats. En el cas que ens remetis el teu currículum o et posis en contacte amb nosaltres per poder formar part del nostre equip, les teves dades seran incorporades en els nostres sistemes de tractament de dades per tal de poder avaluar la teva candidatura.

Voluntaris. En el cas que ens remetis la teva sol·licitud per ser voluntari dels nostres projectes o et posis en contacte amb nosaltres per a aquest fi, les teves dades seran incorporades en els nostres sistemes de tractament de dades per tal de poder avaluar la teva candidatura.

Activitats o esdeveniment.  Quan participes en algun esdeveniment o una altra activitat organitzada per ASSOCIACIÓ BENESTAR I DESENVOLUPAMENT (ABD). En aquest cas podrem utilitzar les teves dades per:

Xarxes socials.  En l’entorn dels nostres perfils socials podem tractar les teves dades quan interactues directament amb nosaltres i ens envies algun missatge directe per atendre alguna petició. També podem fer seguiment en xarxes socials de les mencions que es fan de nosaltres a través de perfils públics.

Sistemes de videovigilància. Per garantir la seguretat de les persones i de les nostres instal·lacions comptem amb càmeres de seguretat.

Comunicacions Comercials.  Si ens autoritzes, o si ja tenim relació, tractarem les teves dades per enviar-te a través de mitjans electrònics comunicacions sobre les nostres activitats, serveis o projectes.

Pots rebutjar en qualsevol moment la recepció d’aquest tipus de missatges seguint l’enllaç per donar-se de baixa al peu de qualsevol de les nostres comunicacions.

En relació amb l’enviament de publicitat t’informem expressament que no prenem decisions automatitzades amb efectes sobre tu.

Donacions.  Tractarem les teves dades per gestionar i tramitar la teva donació.

Analítica.  Realitzar anàlisis internes. Amb finalitats i propòsits exclusivament interns. Podrem tractar les teves dades de forma agregada (això és, de manera que no t’identifiqui) o, en el seu cas, pseudoanonimitzada per:

PER QUÈ TRACTEM LES TEVES DADES PERSONALS? AMB QUINA BASE LEGAL?

Usuaris de Projectes, Serveis i Activitats: Tractarem les teves dades ja que són necessàries per poder dur a terme la relació que ens vincula, quan ets usuari dels nostres serveis, o participes en les nostres activitats o projectes per establir la relació i gestionar la teva participació, també en el cas que ens demanis informació prèvia sobre ells.

Tractem les teves dades sobre la base del consentiment, quan t’inscrius com a usuari dels nostres serveis, projectes o activitats en les quals participis.

Tractem les teves dades sobre la base del nostre interès legítim, així com en el cas de l’enviament d’enquestes de qualitat sobre els serveis, projectes o activitats.

També podrem fer servir les teves dades per realitzar perfils a partir de l’ús de la pàgina web per planificar activitats, projectes o serveis.

Candidats: En el cas que ens enviïs el teu currículum o et posis en contacte amb nosaltres per formar part del nostre equip, la base legal serà el teu propi consentiment en participar en els nostres processos de selecció.

Voluntaris: En el cas que ens enviïs la teva candidatura o et posis en contacte amb nosaltres per formar part dels nostres voluntaris, la base legal serà el teu propi consentiment en participar en els nostres processos de selecció.

Activitats o esdeveniments: Tractem les dades que ens facilitis en ocasió de la teva participació sobre la base de la relació que ens vincula i sobre la base del teu consentiment quan t’inscriguis en aquestes activitats o esdeveniments.

Xarxes socials: La base legal del tractament d’aquestes dades és la relació que ens vincula o el compliment d’obligacions legals en el cas que ja siguis usuari ASSOCIACIÓ BENESTAR I DESENVOLUPAMENT (ABD), i l’interès legítim ASSOCIACIÓ BENESTAR I DESENVOLUPAMENT (ABD) per al seguiment en xarxes socials.

Referent a això volem que coneguis que el tractament de les teves dades personals dins de l’entorn d’aquestes xarxes socials es regirà per les polítiques de privacitat d’aquestes xarxes, per la qual cosa l’exercici de drets per part d ‘ASSOCIACIÓ BENESTAR I DESENVOLUPAMENT (ABD) quedarà limitat a aquelles que permeti la xarxa social de què es tracti,  per aquest motiu recomanem que abans de seguir els nostres perfils en xarxes socials revisi les condicions d’ús i polítiques de privacitat de les mateixes.

Sistemes de videovigilància: Les imatges que es capten pels nostres sistemes es tracten sobre la base de l’interès legítim ASSOCIACIÓ BENESTAR I DESENVOLUPAMENT (ABD) per salvaguardar la seguretat de les instal·lacions i les persones.

Comunicacions Comercials: Tractem les teves dades per enviar-te informació sobre la base del consentiment que ens prestes i sobre la base del nostre interès legítim en aquells casos en què existeix una relació amb ASSOCIACIÓ BENESTAR I DESENVOLUPAMENT (ABD) i en els quals la informació que t’enviem està relacionada amb projectes, serveis o activitats en els quals ja has participat. 

Analítica: Per realitzar anàlisis internes la base per tractar les teves dades de forma agregada o pseudonimitzada és el nostre interès legítim per a la millora dels nostres productes i serveis, així com la millora i adaptació dels nostres Canals de comunicació.

A QUINS DESTINATARIS CEDIM LES TEVES DADES?

Les teves dades no seran comunicades a cap tercer aliè a ASSOCIACIÓ BENESTAR I DESENVOLUPAMENT (ABD) llevat d’obligació legal.

En alguns casos, proporcionem les teves dades (només quan és necessari) a proveïdors de serveis externs. Aquests proveïdors només poden tractar les teves dades per proporcionar els serveis corresponents, havent-se compromès al compliment de les disposicions normatives, d’aplicació en matèria de protecció de dades, en el moment de la seva contractació.  Per tant, no poden usar aquesta informació per a les seves pròpies finalitats o cedir-la a tercers. També és possible que la llei ens exigeixi revelar les teves dades a entitats, autoritats o organismes públics o judicials.

REALITZEM TRANSFERÈNCIES DE DADES PERSONALS FORA DE LA UNIÓ EUROPEA?

Amb caràcter general no realitzem transferències Internacionals de dades fora de la UE.

¿DURANT QUANT TEMPS CONSERVEM LES TEVES DADES PERSONALS?

Usuaris dels serveis o projectes: Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació que ens vincula, no demanin la seva supressió i durant el termini pel qual poguessin derivar-se responsabilitats legals.

Candidats. El període de conservació de les teves dades serà d’un any, tret que exerceixin el teu dret de cancel·lació abans d’aquest període. Passat aquest termini procedirem de forma automàtica a la cancel·lació i destrucció del teu currículum.

Voluntaris. Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació que ens vincula, no demanin la seva supressió i durant el termini pel qual poguessin derivar-se responsabilitats legals.  En processos de selecció el període de conservació de la teva candidatura serà d’un any, tret que exerceixes el teu dret de cancel·lació abans d’aquest període. Passat aquest termini procedirem de forma automàtica a la cancel·lació i destrucció.

Activitats o esdeveniments: Conservem les dades personals el temps necessari per dur a terme l’ esdeveniment i posteriorment per al compliment d’ obligacions legals.

Xarxes socials: Únicament podem consultar o donar de baixa les teves dades de forma restringida en tenir un perfil específic. Els tractarem tant de temps com tu permetis seguint-nos, sent amics o clicant a “m’agrada”, “seguir” o similars.

Qualsevol rectificació, restricció d’informació o de publicacions hauràs de realitzar-la a través de la configuració del teu perfil d’usuari en la pròpia xarxa social.

Sistemes de videovigilància: Les imatges de les càmeres s’eliminaran en el temps màxim de trenta (30) dies, llevat que hi hagi raons fonamentades per emmagatzemar-les durant més temps (per exemple, si formen part d’una investigació policial).

Comunicacions Comercials: Conservarem les teves dades mentre no sol·licitis la seva cancel·lació.

Analítica: Les  dades es podran conservar per un període màxim de cinc (5) anys.

Donacions: Les dades es conservaran per un període màxim de deu (10) anys.

EXERCICI DE DRETS

Si vols fer una petició a ASSOCIACIÓ BENESTAR I DESENVOLUPAMENT (ABD) relacionada amb les teves dades i exercir els teus drets contacta de forma ràpida i senzilla a través del següent correu;  protecciondatos@abd-ong.org, o remeten una comunicació a Carrer Quevedo 2, baixos. 08012-Barcelona.

Dret d’ accés a les dades personals. Tens dret a obtenir una còpia de les dades personals que ASSOCIACIÓ BENESTAR I DESENVOLUPAMENT (ABD) té sobre tu i informació sobre com les utilitzem.

Dret de rectificació.  Pots sol·licitar a ASSOCIACIÓ BENESTAR I DESENVOLUPAMENT (ABD) que actualitzem o rectifiquem les dades personals que tenim sobre tu.

Dret de supressió.  Pots sol·licitar-nos que cancel·lem les teves dades, tenint en compte que aquesta cancel·lació pot implicar que haguem de deixar de prestar-te algun servei.

Dret d’ oposició i a la limitació del tractament.  Pots oposar-te al tractament de les teves dades personals, o a demanar que no siguin utilitzades per a determinades finalitats.

Dret a la portabilitat.  Sempre que es compleixin els requisits necessaris, pots sol·licitar les teves dades personals en un format electrònic d’ús comú, i que es transmetin els mateixos a un altre tercer de la teva elecció.

Dret a no ser objecte d’una decisió automatitzada (incloent-hi perfilat).  Tens dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en tractaments automatitzats.

Dret a la revocació del consentiment.  Si ens has donat el teu consentiment per a un tractament de dades concret, podràs retirar-lo en qualsevol moment.

Dret a presentar una reclamació davant l’ Agència Espanyola de Protecció de Dades.  Pots presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en www.agpd.es

Sempre podràs contactar amb la nostra DELEGADA EN PROTECCIÓ DE DADES en: ogibert@abd-ong.org

NECESSITES UN FORMULARI PER A L’EXERCICI DE DRETS?   

Disposem de formularis per a l’exercici dels teus drets, hauràs de sol·licitar-los en;  protecciondatos@abd-ong.org

Aquests formularis han d’ anar signats electrònicament o ser acompanyats de fotocòpia del DNI.

La teva sol·licitud serà atesa com a màxim en un mes des de la teva sol·licitud, i dos mesos si és molt complex, en aquest cas et notificarem que necessitem més temps.

TRACTEM COOKIES?

Sí, podràs consultar la política de cookies a l’enllaç corresponent des de l’inici de la nostra web.

QUINES MESURES DE SEGURETAT APLIQUEM?

Hem adoptat un nivell adequat de protecció de les Dades Personals que manegem, i hem instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques a la nostra disposició segons l’estat de la tecnologia per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les Dades Personals.

Utilitzem tècniques de seguretat de la informació generalment acceptades en la indústria, com ara firewalls, procediments de control d’accés i mecanismes criptogràfics, tot això amb l’objecte d’evitar l’accés no autoritzat a les dades. Per aconseguir aquestes finalitats, l’usuari/client accepta que el prestador obtingui dades per a efectes de la corresponent autenticació dels controls d’accés si fos necessari.

No obstant això, l’anterior, l’usuari reconeix i accepta que les mesures de seguretat a Internet no són segures al cent per cent.

CONSENTIMENT I ACCEPTACIÓ

Marcant les caselles d’acceptació obligatòries habilitades a la nostra Web i l’entrada de dades en els camps dels nostres formularis, acceptes expressament i de forma lliure i inequívoca, que les teves dades són necessàries per atendre la teva petició, declarant haver estat informat de les condicions sobre la protecció de dades de caràcter personal, acceptant i per tant consentint el tractament de les teves dades per part d ‘ASSOCIACIÓ BENESTAR I DESENVOLUPAMENT (ABD)  en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Privacitat.

POT SER MODIFICADA AQUESTA POLÍTICA DE PRIVACITAT?

Sí, aquesta política de privacitat es pot actualitzar per adaptar-la a les modificacions que es produeixin o pels canvis legislatius que vagin apareixent i afectin les polítiques recollides en aquest document. Com a conseqüència, recomanem que la revisis periòdicament.

L’última actualització és de juny de 2023.