Mòduls de Formació

MÒDUL PRELABORAL

FOTOGRAFIA I PROJECCIÓ PERSONAL

Sessions de fotografia destinades a desenvolupar habilitats socials mitjançant el treball de l’autoimatge i l’autoestima. L’objectiu de les sessions és oferir a cada dona una experiència de reconnexió amb el seu cos i la seva personalitat i les fotografies es converteixin en una eina d’auto reconeixement.

MOVIMENT: EL COS COM A EINA PER GESTIONAR LA TENSIÓ

Sessions pràctiques amb visió transcultural destinades a abordar la gestió d’emocions quotidianes i , problemes d’ansietat a través de tècniques com la respiració i moviment, des de l’enfocament del divertiment.

COACHING PRELABORAL 

Espai grupal on a partir del recursos personals de cada participant, s’integren tècniques per superar les inseguretats i angoixes de les participants en relació a una futura incorporació laboral així com per fomentar la seva autoestima.

MÒDUL LABORAL BÀSIC

ITINERARI D’ALFABETITZACIÓ DIGITAL ENFOCADA A LA INSERCIÓ

Sessions pràctiques enfocades a treballar les eines imprescindibles tant pel procés de cerca de feina com en el desenvolupament laboral.

ORIENTACIÓ SOCIOLABORAL 

Sessions centrades en sectors professional específics per informar a les dones sobre el significat de l’orientació sociolaboral des d’una perspectiva de gènere, co-construir juntament amb elles el seu projecte d’inserció i fomentar que reconeguin la importància de la seva experiència vital i laboral.

ESPAIS DE CERCA ACTIVA DE FEINA 

L’objectiu és l’establiment de rutines i millora de competències per a la cerca activa de feina. Es treballen continguts com l’elaboració d’un CV i una carta de presentació; eines per a la recerca de feina i presentació de candidatures; les diferents fases d’un procés de selecció; pràctica d’entrevistes de feina.

MÒDUL FORMACIONS ESPECÍFIQUES

FORMACIÓ LINGÜÍSTICA CATALÀ/CASTELLÀ 

La formació lingüística té la finalitat de millorar la fluïdesa verbal de les dones però també aborda aspectes transversals com l’autoestima, autonomia i trencament de situacions d’aïllament derivades de les barreres comunicatives. D’aquesta manera, l’aprenentatge de la llengua es combina amb l’acció terapèutica de la participant i es treballen habilitats interpersonals.

FORMACIÓ EN DRETS DE LA DONA  DES D’UNA PERSPECTIVA TRANSCULTURAL

L’objectiu d’aquest mòdul és treballar nocions bàsiques sobre equitat de gènere i drets de les dones des d’una perspectiva interseccional i transcultural. Els mòduls estan pensats en temes genèrics i d’ampli abast, enfocant-se i adaptant-se a les necessitats, interessos i nivell de lectoescriptura de cada participant.

FORMACIÓ LABORAL A UNIVERSITAT BAU EN EL MARC DEL PROJECTE MAMALYONA

MAMALYONA és un projecte d’emprenedoria col·lectiva i d’apoderament liderat per mares joves o futures mares en risc d’exclusió social. Té com a objectiu millorar l’ocupabilitat de les participants a través de la formació professional en disseny, moda i confecció i de l’economia social.

FORMACIÓ LABORAL EN ESTÈTICA

El Curs de Manicura i Bellesa de les Mans impartit per Cristina Sorli, té l’objectiu de formar en profunditat sobre la cura de les ungles i tractaments avançats de la pell de les mans, permetent a les participants adquirir competències professionals en el sector de l’estètica. 

FORMACIÓ LABORAL MONITORA DE LLEURE

A través del Curs de monitors impartit per l’Escola de Monitors de Barcelona s’han adquirit els coneixements per a una possible futura feina com a monitor/a d’activitats de lleure, activitats esportives, culturals, artístiques, esplais, colònies, extraescolars, casals, animació turística, i monitor/a de menjadors escolars. A més se’ls ha ofert la possibilitat d’obtenir pràctiques laborals en aquest sector.

FORMACIÓ CUINANT OPORTUNITATS

Cuinant Oportunitats és una programa de formació específica i tècnica en cuina i hosteleria, impartida per Mescladís, en concret s’ofereix formació com a cambrers/es i ajudants de cuina. Un cop finalitzades les classes, les alumnes realitzen hores de pràctiques al sector per tancar el seu cicle formatiu i intentar aconseguir una oferta de treball.

FORMACIÓ MIGRANTOUR

Les participants també assisteixen a la Formació Migrantour de Nexes Interculturals, un projecte que té com a objectiu principal mostrar, mitjançant rutes interculturals, la riquesa i la diversitat intercultural de les ciutats. Totes les guies són persones migrants que connecten la seva història i la seva cultura amb la ciutat on viuen.

FORMACIÓ TÈCNICA SOCIOSANITÀRIA

La Fundació APIP-ACAM és una entitat dedicada a l’atenció de col·lectius amb diversitat funcional i a l’assistència, l’orientació, la formació i la inclusió sociolaboral de col·lectius en situació de risc d’exclusió. Les participants reben formació tècnica per la incorporació laboral en el sector sociosanitari.

TALLERS SOBRE NUTRICIÓ

El programa incorpora sessions de nutrició on s’aborden temes com alimentació saludable i sostenible, cuina d’aprofitament, planificació dels menús familiars, alimentació durant l’embaràs i lactància… entre d’altres.

Media

Si vols saber més sobre el projecte aquí
et deixem més informació.

Descarrega aquesta carpeta per difondre la informació sobre el projecte Cope&Hope.

Si necessites contactar amb nosaltres, ho pots fer a través de l’email de comunicació d’ABD: comunicacio@abd-ong.org

Gràcies per donar conèixer aquesta iniciativa.

© All Rights Reserved 2o21

Projecte subvencionat per el Fons d’Asil, Migració i Integració de la Unió Europea (863661 – COPE and HOPE – AMIF-2018-AG-INTE)

Subvenció per a la reducció de la pobresa i la precarietat de les dones en el marc de l’Estratègia contra la Feminització de la Pobresa i la Precarietat de l’Ajuntament de Barcelona

Subvención de la Secretaría de Estado para la Agenda 2030, para la realización de actividades relacionadas con la promoción e implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en España

Subvencions de projectes de l’àmbit de polítiques socials del Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya.